O nás

Společnost Business Global Group byla založena před více než 14 lety současným majitelem panem Petrem Štěpánkem. Od samého počátku byly primární činností této společnosti investice, ať už v rámci interní finanční skupiny (do které dále patří společnosti ŠtěpánekAuto a Creditmall) nebo mimo ni. Sekundárně pak společnost provozovala např. reklamní agenturu nebo veterinární ordinace PetHelp. Základní kapitál společnosti je v současné době 31.200.000,-Kč a meziročně (již od roku 2010) pravidelně roste průměrně o 27%, v posledním období mezi lety 2016 a 2017 to bylo dokonce o více než 33%.

V průběhu let jsme vyprofilovali vlastní investiční produkty, které byly původně určeny pouze pro uzavřenou skupinu spřízněných privátních a korporátních investorů. S ohledem na velmi kladné výsledky konkrétních investic začal postupně narůstat zájem dalších a dalších investorů. Z tohoto důvodu jsme se posléze rozhodli zpřístupnit náš investiční model i širší veřejnosti.

Nabízíme zajímavé investice v rámci komoditního trhu s jasným a transparentním business plánem.

Netvrdíme svým klientům, že cena komodit jednoznačně poroste. Predikujeme její nárůst s mírou velké pravděpodobnosti ve středně a dlouhodobém horizontu času, avšak investici do reálných komodit je třeba dnes vnímat především jako přenositelnou uchovatelnou hodnotu s dobrou likviditou.. Pokud se rozhodnete investovat s námi, v rámci komoditního trhu tak můžete maximálně diverzifikovat svá rizika.

Business Global Group - jistota v nejisté době.